Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Seniorrådgiver i Hovedorganisasjonen Virke

Helga Bull-Rostrup ble uteksaminert med en mastergrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap 2005, og i dag jobber hun som seniorrådgiver i Hovedorganisasjonen Virke.

Hovedinnhold

Skriv en masteroppgave som er relevant for andre enn deg selv.

Hvorfor valgte du å studere administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB?

Administrasjon og organisasjonsvitenskap finnes bare på UiB og jeg ønsket den fagkombinasjonen jeg kunne få ved en slik mastergrad.

Hva skrev du masteroppgave om?

Min masteroppgave hadde tittelen: "Nye styringsformer i arbeidsmarkedet?" og handlet om Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv som eksempel på en ny type styringsform.

Var temaet du valgte av relevans for din nåværende jobb?

Ja, veldig relevant både for min første og andre jobb.

Hadde du relevant arbeid, eller deltok du i relevante aktiviteter i studietiden?

Ja, jeg har jobbet siden jeg var 15 år. Alle jobbene jeg har hatt har ikke vært direkte relevante, men jeg opplever at det har vært generelt positivt at jeg har jobbet flere steder og i mange år ved siden av studiene. Det jeg har opplevd som mest relevant for å få jobb har vært at jeg jobbet i Statistisk sentralbyrå og at jeg har vært daglig leder i en kiosk.

Da jeg tok bachelorgraden min var jeg aktiv i Samfunnsvitenskapelig fakultetsforening ved UiO. Dette har vært mest relevant for å få et stort nettverk.

Hvorfor bør nye søkere velge administrasjon og organisasjonsvitenskap?

Interessante fag og god veiledning. Etter å ha tatt bachelor ved UiO opplevde jeg det som en fordel å komme til et mindre institutt og få tettere oppfølging og bedre kontakt med professorene på instituttet da jeg skulle jobbe med min master.

Hva jobber du med?

Jeg jobber med arbeidsmarkedspolitikk og har hovedansvar for oppfølging av avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) i Hovedorganisasjonen Virke. Jeg jobber med hvordan politikken påvirker virksomhetene og hverdagen til ledere i Norge. En del av jobben består av utrednings- og forskningsarbeid. I tillegg jobber jeg mye opp mot ulike medier for å skape synlighet rundt Virkes arbeidslivspolitikk.

Som konsekvens av det politiske arbeidet og hvilke virkninger dette gir for virksomhetene, jobber jeg også en del med lederrådgivning innen personalpolitikk og sykefraværsarbeid for ledere innen handel- og tjenesteytende næring.

Hva er det beste med jobben, og hva er mest utfordrende?

Det beste med jobben er kombinasjonen av å jobbe med ledelse i praksis og politisk påvirkningsarbeid. Ellers setter jeg stor pris på å jobbe i en organisasjon som dyrker frem initiativ og lar ansatte få bidra i utviklingen av organisasjonen.

Hva var din første jobb etter endt utdanning? Hvordan opplevde du overgangen fra studiene til arbeidslivet?

Jeg skrev masteroppgaven min på Arbeidsforskningsinstituttet og jobbet deltid der under studiene. Når masteroppgaven var levert fikk jeg jobb der som forsker. Overgangen mellom studier og jobb gikk derfor gradvis for meg.

Har du noen tips til ferske studenter som tenker på jobbmuligheter etter studiene?

Skriv en masteroppgave som er relevant for andre enn deg selv og prøv gjerne å skrive på oppdrag eller i samarbeid med et sted du kunne tenke deg å jobbe senere. Da bygger du viktig nettverk og øker sjansen for å få jobb.

Jeg tror arbeidserfaringen min har vært like viktig for at jeg fikk jobben jeg har i dag.