Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
News

Kristin Reichborn-Kjennerud og Helge Renå har skrevet artikler i "Kommunerevisoren"

I "Kommunerevisoren" nr. 3, 2014 har både Kristin Reichborn-Kjennerud og Helge Renå fra Instituttet publisert artikler. Mens Kristin Reichborn-Kjenenrud har skrevet "Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes penger", skriver Helge Renå om "Korrupsjon i kommunesektoren - noen funn og refleksjoner, del II".

Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes penger

Innledningsvis i artikkelen gir Reichborn-Kjennerud noen eksempler på at fellesskapets penger ikke nødvendigvis alltid blir brukt til innbyggernes beste; Unibuss ble tatt for å bestikke den tyske bussprodusenten MAN i 2011, eiendomsforvaltningen i Bærum kommune ble satt under politietterforskning for korrupsjon i 2006, eiendomssjefen i undervisningsbygg i Oslo ble samme år tatt for å ha overført en tredjedel av avdelingens budsjett til sin private bankkonto, og i 2005 ble det avslørt at vannverkssjefen på Nedre Romerike hadde tatt 70 millioner kroner. Dette til tross ligger Norge blant de de topp 5 minst korrupte land på Transparency Internationals korrupsjonsindeks, noe som viser at nordmenn har tillit til offentlige institusjoner.

Videre skisseres kommunenes forvaltningsrevisjon, forvaltningsrevisjonens mandat og bidrag til forbedring i forvaltningen.

 

Korrupsjon i kommunesektoren - noen funn og refleksjoner, del II

Artikkelen tar utgangspunkt i en foregående artikkel om de tre største korrupsjonssakene i norsk kommunesektor det siste tiåret; Bærum-saken, Undervisningsbygg-saken og Vannverkssaken. Mens Renå sin forrige artikkel fant at kommunale kontrollregimer sviktet på sentrale punkter, fokuserer Helge Renå i denne artikkelen på rollen kontrollutvalgslinjen spilte i de tre nevnte korrupsjonssakene.