Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
News

Ny artikkel: En demokratireform for mer robuste kommuner?

Helge Renå Stipendiat ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap har sammen med førsteamanuensis Jan Erling Klausen (UiO) og forsker II Marte Winsvold (NIBR) skrevet en spennende artikkel om den varslede reformen om en mer "robust" kommunestruktur.

Innledningsvis stiller forfatterne spørsmål om kommunereformen kan bli en demokratireform , eller om velferdsstaten utvikler seg ubønnhørlig i sentraliserende retning.

Artikkelen tar for seg de ulike typer utfordringer som kan oppstå når kommunereformer gjennomføres.

Forfatterne avslutter artikkelen med å presisere at dersom kommunesammenslåinger blir gjennomført mot innbyggernes vilje - kan selvstyreverdien settes til side.

 

 

 For abonnenter kan artikkelen leses her.