Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
News

Åse Gornitzka - ny professor II ved Instituttet

Instituttet er glad for å kunne ønske Professor Åse Gornitzka velkommen som professor II hos oss. Hun er for tiden ansatt ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Gornitzka er statsviter og tok sin doktorgrad ved University of Twente, Faculty of Public Administration. Hun har tidligere vært ansatt som forsker ved Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og  ved Centre for Higher Education Policy Studies (CHEPS) ved University of Twente. I tillegg er hun forsker ved Arena Senter for Europaforskning UiO.

 

Hennes faglige interesseområder er i hovedsak transformasjon og bærekraft i den europeiske politiske orden innenfor utdannings- og forskningspolitikk, dynamikken i ulike styringsfelt på EU-nivå, rollen ekspertisen spiller i EUs politikkutforming og betydningen av EUs 'soft governance' på det nasjonale plan.

 

For tiden er hun med på et prosjekt "Informational Foundation of Public Policy and the role of Expertise in European Governance". Prosjektet har som mål å se nærmere på hvilken type informasjon politiske enheter handler ut fra i en europeisk kontekst, samt hvordan informasjon samles, spres og brukes i politiske beslutningsprosesser.

 

Åse Gornitzka kommer på besøk til Instituttet 26. - 27. mai, og hun vil holde to innlegg mens hun er her. Det er forskergruppene "Kunnskap, politikk og organisering" og "Politisk organisering og flernivåstyring" som inviterer til seminar. Innleggene omhandler:

 

1) Mandag 26. mai kl. 13:15: Informasjonsgrunnlaget for offentlig politikk - informasjonsatferd i forvaltningen: om forholdet mellom forvaltning og ekspertise i nasjonale departement og direktorat med utgangspunkt i et organisasjonsteoretisk perspektiv.

2) Tirsdag 27. mai kl. 09:15: Hvordan nye organisasjoner oppstår - teori og empiri om hvordan organisasjoner fødes og tar form i en tidlig fase.

 

Begge innleggene vil holdes på seminarrommet i Christiesgate 17, 1. etasje (rom 17.112).

 

Ansatte og masterstudenter er velkomne.

 

Vi er stolte over å ha Åse Gornitzka hos oss på Instituttet - Velkommen!