Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
News

Ny artikkel: Prøvingsretten - demokrati eller domsmakt?

Professor emeritus Alf-Inge Jansen og universitetslektor Atle Nyhagen har skrevet en artikkel i Klassekampen med tittelen "Prøvingsretten: Demokrati eller domsmakt?".

I artikkelen tar de for seg prøvingsretten, domstolenes mulighet til å prøve lovers grunnlovsmessighet. Prøvingsretten vokste frem i rettspraksisen fra 1820-årene og er i dag ansett som konstitusjonell sedvanerett. Stortinget vedtok flere endringer av Grunnloven i forrige uke, men utsatte behandlingen av grunnlovsfesting av prøvingsretten.


Forfatterne mener debatten om dette spørsmålet er smalsporet og juridisk, slik at viktige kjensgjerninger om hvilke konsekvenser grunnlovsfesting vil ha for demokratiet, har vært underkommunisert.

 

- "Vedtar Stortinget å grunnlovsfeste prøvingsretten, vedtar de samtidig å gi fra seg makt til et ikke-demokratisk organ."

 

For å lese artikkelen, se vedlegg nederst til høyre.