Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Daglig leder i Kreftomsorg Rogaland

Jannicke Haugan Vikse ble uteksaminert med mastergrad fra Instituttet i 2004 og jobber i dag som daglig leder i Kreftomsorg Rogaland.

Hovedinnhold

Når du begynner på nye moduler, ha et bevisst forhold til hva dette vil gi deg av anvendbar kunnskap. Jeg har brukt samtlige elementer fra mastergraden som argumenter for at jeg har noe virksomheter trenger.

Hvorfor valgte du å studere administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB?
På grunn av kombinasjonen politikk, forvaltning og organisasjonsteori. En unik og god kombinasjon som lar seg selge som anvendbar og nødvendig kunnskap for bedrifter og virksomheter.

Hva skrev du masteroppgave om?
Motivasjon for å bli lokalpolitikere

Var temaet du valgte av relevans for din nåværende jobb?
Temaet gir en forståelse for drivkrefter, men relevansen av fagkombinasjonen politikk, forvaltning og organisasjonsteori har jeg hatt veldig stor nytte av. Jeg har hatt ansvar for strategiutvikling og organisasjonsutvikling i Oljedirektoratet, og jeg hadde ansvaret for styringsdialogen mellom departement og direktorat. Jeg har også arbeidet med lederutvikling som konsulent. Jeg har og har hatt stor nytte av admorg generelt sett.

Hadde du relevant arbeid, eller deltok du i relevante aktiviteter i studietiden?
Jeg var aktiv politiker med verv og som folkevalgt. Jeg har utvilsomt hatt godt utbytte av å ha vært aktiv på alle politiske nivå i min senere yrkeskarriere.

Hvorfor bør nye søkere velge administrasjon og organisasjonsvitenskap?
Fordi valget gir enorme valgmuligheter og at det er et fag som lar seg selge. Du vet hva du kan tilby en virksomhet. Admorg er sånn sett unikt i mine øyne. Du får en spennende studietid med kunnskap som er inspirerende å lese seg til, samtidig som du vet at det er kunnskap som er ønsket og trengs i andre enden.

Hva jobber du med?
Ledelse, organisasjonsutvikling, strategi, kommunikasjon, nettverksbygging.

Hva er det beste med jobben og hva er mest utfordrende?
Det beste med jobben er at vi vet at vi gjør en forskjell for noen av dem som trenger det mest og jeg er så heldig at jeg får lede organisasjonen. Det mest utfordrende er å få nok innsamlede midler til å ha den driften jeg kunne tenke meg for å nå ut til flere. Det beste med jobben er også gleden av å få bidra til å dyrke frem det beste blant kollegaene mine som hver eneste dag gjør et unikt stykke arbeid.

Hva var din første jobb etter endt utdanning? Hvordan opplevde du overgangen fra studiene til arbeidslivet?
Min første jobb var som ansatt på Europakontoret i Hordaland Fylkeskommune. Overgangen var god og spennende. Jeg synes det var godt å komme i gang med arbeidslivet.

Har du noen tips til ferske studenter som tenker på jobbmuligheter etter studiene?
Gjennom studietiden må du reflektere over hvordan kunnskapen skal omsettes til praksis. Hvorfor dette gjør deg til en attraktiv arbeidstaker. Jeg har foretatt en del intervjuer hvor kandidater ikke kan formidle egen kunnskap. Når du begynner på nye moduler, ha et bevisst forhold til hva dette vil gi deg av anvendbar kunnskap. Jeg har brukt samtlige elementer fra mastergraden som argumenter for at jeg har noe virksomheter trenger.