Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
News

Nytt forskningsprosjekt: Organizing for Societal Security and Crisis Management

Det nye forskningsprosjektet GOVCAP - "Organizing for Societal Security and Crisis Management: Building Governance Capacity and Legitimacy" - skal sammenligne organisering av kriseberedskap og ledelse av kriser i Norge og fem andre europeiske land.

Tildelingen fikk nylig et oppslag i Bergens Tidende:

"Prosjektet sammenligner hvordan Norge og andre europeiske land takler kriser og terror. Postdoktor Lise Hellebø Rykkja tror Norge har mye å lære av andre land på dette feltet. - Inntil 22. juli var Norge forskånet for store kriser, mens Storbritannia, for eksempel, tidligere har opplevd terror og har ganske sikkert lært av det, sier Rykkja."

 

GOVCAP-prosjektet tar for seg styringskapasiteten og styringslegitimiteten for samfunnssikkerhet og krisehåndtering. To forskningstema vil bli studert:

  • Samarbeid, ledelse og organisering
  • Sosiale strukturer, verdier og tillit.

Hovedspørsmålet er: Hva utgjør et godt fungerende statlig krisehåndteringssystem?

 

Prosjektet er et forskningssamarbeid mellom Uni Research Rokkansenteret og Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.  Det er finansiert av Norges Forskningsråd under SAMRISK-programmet, og blir ledet av professor Per Lægreid. Prosjektet starter opp høsten 2014 og vil gå over fire år.

 

Postdoktor Lise Hellebø Rykkja fra Instituttet er prosjektmanager. I tillegg vil seniorforsker Dag Arne Christiansen ved Rokkansenteret, forsker I Jacob Aars, professor Tom Christensen (UiO) og forskere fra Sverige, Danmark, Nederland, Tyskland og Storbritannia arbeidet på prosjektet.

 

Mer informasjon om prosjektet kan leses på forskningsrådets hjemmesider.