Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
News

Masterstudent Martin Nøkleberg er i Bergens Tidende

Martin Nøkleberg er en av våre nylig uteksaminerte masterstudenter, og har skrevet om Sikkerhetsforvaltningen i Bergen i sin masteroppgave. Funn i oppgaven er blitt utgangspunkt for en nyhetssak i Bergens Tidende.

Tittelen på masteroppgaven er "Sammen for sikkerhet? En casestudie av sikkerhetsforvaltningen i Bergen". I oppgaven har han funnet ut at sikkerhetsnettverket i Bergen består av 32 aktører fra syv ulike sektorer, og at det kun er de offentlige aktørene som har et formalisert samarbeid.

 

Saken i Bergens Tidende handler om muligheten for samarbeid mellom politiet og de private vaktselskapene.

Politiet burde se positivt på å involvere andre i å jobbe for sin agenda. Det kunne gjort både politi og vektere bedre i stand til å forebygge og avdekke kriminalitet, sier Martin Nøkleberg.

 

For å lese nyhetssaken, se vedlegg nederst til høyre.