Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
News

Gode tilbakemeldinger på tilrettelagte studier

Evalueringene av tilrettelagte studier viser at studentene er svært fornøyde med kursene.

Studenter og forelesere på OLE våren 2014
Studenter og forelesere på OLE våren 2014
Foto/ill.:
Birgit Stav

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap tilbyr flere tilrettelagte studier for ulike grupper arbeidstagere og tillitsvalgte, der målet er å gi disse gode muligheter for faglig utvikling.

 

Vårsemesteret 2014 gikk det to kurs, OLE – Organisering, læring og endring (AORG 602) og Teknologiledelse (AORG 606). Resultatene fra studentevalueringen viser at deltakerne er svært fornøyde med kursene.

 

Totalvurderingen ligger på et høyt nivå, og både de faglige og sosiale aspektene ved kursene får god tilbakemelding. Deltakerne er fornøyd med forelesningene og de faglige problemstillingene som blir tatt opp, samtidig som det er rom for diskusjon, og utveksling av kunnskap med de andre deltakerne.

 

Det er et viktig mål at kursene skal gi faglig forståelse samtidig som de skal være anvendbare i arbeidslivet. Her gir deltakerne tilbakemeldinger på at kursene har vært utfordrende, lærerikt og gitt god faglig input som de kan bruke i arbeidet sitt.

 

 

Her kan du lese mer om tilrettelagte studier ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.