Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
News

Blogginnlegg fra masterstudent Madeleine Mjelde

Madeleine Mjelde er en av våre nylig uteksaminerte masterstudenter. Hun har skrevet et blogginnlegg om masteroppgaven sin: "Ledelse – Utfordringer i en kompleks organisasjon".

 

Madeleine Mjelde har skrevet om ledelse i masteroppgaven sin, og studert relasjonen mellom mellomledere og medarbeidere. Hun finner at samlokalisering og ikke-konkurrende ledere er kritiske faktorer for relasjonen mellom dem.

 

Analysen baserer seg på avdelingen for flerfeltsoperasjoner i Statoil, preget av både geografisk avstand og innslag av matriseorganisering. Dette skaper utfordringer med kommunikasjon, medarbeideroppfølging, tilgjengelighet til leder, og vurdering fra leder. Det blir funnet at medarbeiderne ofte opplever å stå i en mellomposisjon mellom ulike ledere med ulike forventinger.

 

Hele innlegget på NHH sine nettsider kan leses her.