Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
News

Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering i nyutgave

Anne Lise Fimreite, Peter Lango, Per Lægreid og Lise Hellebø Rykkja har gitt ut "Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering" i nyutgave.

Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering
Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering
Foto/ill.:
Universitetsforlaget

 

Boken handler om samfunnssikkerhet og organisering for krisehåndtering. Både menneskeskapte og naturskapte kriser, endringer på politikkfeltet og holdninger i befolkningen behandles.

 

Politikkområdet er preget av uklare ansvarsforhold, fragmentering, samordningsproblemer og overlappende spesialiseringsprinsipper. Vellykket samfunnssikkerhetsarbeid og krisehåndtering krever samvirke mellom myndigheter på ulike forvaltningsnivå. Det overordnede spørsmålet er hvordan organisering for samfunnssikkerhet har konsekvenser for forebygging og håndtering av kriser.

 

Andreutgaven av boken er gjennomgående revidert, inneholder et nytt kapittel om Justisdepartementets ansvar etter 22. juli og et etterord om erfaringene med ulike organiseringsprinsipper og samordningsmekanismer for styring på samfunnssikkerhetsområdet i lys av terrorhandlingene i Oslo og på Utøya.