Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Nytt nummer av Nordiske Organisasjonsstudier!

Nordiske Organisasjonsstudier nr. 2, 2014 har nå kommet ut!

Denne utgaven har følgende innhold:

Fullt og helt eller stykkevis og delt? Organisasjonsbygging og identitetsstyring i den norske kommunesektoren avArild Wæraas

Kommunisere med de «andre» eller oss selv? En studie av kommunikasjonsidealer i den norske sykehussektoren avMarianne Nikolaisen Solbakk

Whistleblower-ordningens magtteknologiske potentialer – heterogene styringsimperativer i en ny magtteknikk avErik Mygind Du Plessis

 

Abonnenter har tilgang til nedlastbar digital versjon gjennom nettsidene deres.