Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Per Lægreid i Ukeavisen Ledelse

Professor Per Lægreid har kommentert Kommunal - og moderniseringsminister Jan Tore Sanners jakt på tidstyvene i offentlig sektor.

Hovedinnhold

Regjeringen har bevilget midler til flere tiltak for digital forenkling, og Kommunal - og moderniseringsminister Jan Tore Sanner varslet 1.september starten på "høstjakta" på tidstyvene i offentlig sektor. Målet er å minske unødvendige regler, skjemaer og mengden rapporteringskrav. Sanner har utlovet dusør til de etatene som klarer å kvitte seg med størst antall tidstyver i egen saksbehandling.

 

Professor Per Lægreid mener planene om forenklingen av offentlig sektor er lettere sagt en gjort.

 

- Å faktisk gjøre de dype og strukturelle endringene som skal til for å komme skjemaveldet til livs, kan bli svært vanskelig.

 

Han trekker frem flere elementer som kan gjøre forenklingen vanskelig å gjennomføre, som uenighet om hva som faktisk er nødvendige regler; spenningen mellom fleksibilitet og delegering til et lokalt nivå på den ene siden - og utstrakt bruk av kontroll på den annen side; og Norges tilknytning til EU-regler gjennom EØS-avtalen.

 

Hele saken kan leses i vedlegget.