Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Ivar Bleiklie i Studvest om strukturreform

Professor Ivar Bleiklie har blitt intervjuet av studentavisen Studvest - der han advarer mot reformer med uklare målsetninger.

Hovedinnhold

Bakgrunnen er forslagene om strukturendringer og fusjoner mellom utdanningsinstitusjoner som er foreslått av Kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen, og at UIB-styret skal gi sine innspill på et kommende dialogmøte.

 

I et intervju i Studvest forklarer Professor Ivar Bleiklie bakgrunnen for strukturreformer i høyere utdannelse, og viser til erfaringer med omstilling, kostnader, kvalitet og medvirkning.

 

- Det er en utbredt trosforestilling at store enheter er bedre og mer effektive enn mindre enheter. Det er det imidlertid intet klart svar på. Det er for mange variabler som avgjør om en spesifikk omstruktureringsprosess er formålstjenlig, så det finnes lite systematisk forskning på effekten av slike endringer. Derfor sier jeg at slike reformer ofte bygger på tro mer enn klar kunnskap.

 

Hele intervjuet kan leses her.