Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Viktig skolering av tillitsvalgte

I en artikkel i Magasinet til Norsk Tjenestemannslag (NTL) får Instituttet ros for sitt studietilbud til tillitsvalgte.

Studenter på OLE våren 2014
Studenter på OLE våren 2014. Fra venstre: Gretha Lauritsen, Norsk Tjenestemannslag, Anne-Lise Jall, Norsk Tjenestemannslag, Jorge Del Pino, Fagforbundet og Gro Merethe Skjæveland, Fellesorganisasjonen.
Foto/ill.:
Kristian Brustad

Hovedinnhold

Tilbudet er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom LO Stat og Instituttet, og målet er å gi ansatte og tillitsvalgte gode muligheter for faglig utvikling. De tilrettelagte studiene består av tre emner; Forvaltningspolitikk (Medvirkning, styring og autonomi), OLE (Organisering, læring og endring) og ODIN (Organisasjon, demokrati og innovasjon).

 

I artikkelen i NTL-magasinet understreker tidligere LO-leder Roar Flåthen viktigheten av skolering av tillitsvalgte, og mener det er avgjørende for at de skal gjøre den jobben de er valgt til. Også tidligere Spekter-direktør Lars Haukaas som har sittet på arbeidsgiversiden av forhandlingsbordet er enig, og er forundret over hvor lite det undervises i betydningen av fagbevegelsen ved norske Universiteter og Høyskoler.

 

Førsteamanuensis Dag Runar Jacobsen er faglig ansvarlig for studietilbudet, og har fått flere tilbakemeldinger på at studentene har brukt kompetansen de har tilegnet seg i praksis.

- For mange er studiet selvutvikling, en dør inn i akademia. De får ny innsikt, lærer å kommunisere og uttrykke seg. De lærer maktspråket som brukes i det offentlige. Hele poenget er å gi tillitsvalgte og medlemmer kunnskap, og dermed makt.

 

Studenter som tok OLE våren 2014 er også intervjuet i artikkelen, og mener studiet er viktig både faglig og sosialt. Greta Lauritzen, medlem i NTL og seniorkonsulent i Skatteetaten i Tromsø synes kvaliteten på studiet er høy.

- Jeg lærer om mitt virke som ansatt, medlem og tillitsvalgt. I tillegg lærer du deg selv å kjenne som menneske. Jeg har fått venner for livet og et godt nettverk. Jeg føler meg beæret som for lov til å være med.

 

Hele saken kan leses her.