Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

HR Manager i Heli-One (Norway) AS

Heidi K. Drangland ble uteksaminer med mastergrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap i 2008 og jobber idag som HR Manager i Heli-One (Norway) AS.

Hovedinnhold

Faget gir mange muligheter når man er ferdig utdannet. Det man lærer i studietiden er i stor grad realistisk kunnskap som kan relateres til det virkelige arbeidslivet.

Hvorfor valgte du å studere administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB?

Fordi jeg var usikker på hva jeg ønsket å jobbe med, men jeg har alltid likt samfunnsrelaterte fag og adm.org framstod som en breddeutdannelse som kunne gi meg mange ulike jobbmuligheter. Valg av UiB hadde også å gjøre med at jeg hadde venner og familie i Bergen.

Hva skrev du masteroppgave om?

Et funksjonsfordelingsprosjekt mellom Haraldsplass og Haukeland

Hvorfor bør nye søkere velge administrasjon og organisasjonsvitenskap?

Faget gir mange muligheter når man er ferdig utdannet. Det man lærer i studietiden er i stor grad realistisk kunnskap som kan relateres til det virkelige arbeidslivet. Jeg har hatt stor bruk for min utdannelse i jobbsammenheng, og har ofte funnet fram notater og bøker i senere tid.

Hva jobber du med?

Organisasjon- talent- og lederutvikling, prestasjons- og målstyring, organisasjonsendringer, rekruttering, sykefraværsoppfølging, håndtering av konflikter og disiplinære saker, implementering av nye systemer, medarbeiderundersøkelser, lønns- og tvisteforhandlinger med fagforeninger.

Hva er det beste med jobben og hva er mest utfordrende?

Det beste med jobben er at jeg får jobbe overordnet og strategisk med organisasjonsutvikling; hvordan er den beste måten å organisere på, hvordan skape motivasjon og engasjement på arbeidsplassen, hvordan utvikle de ansatte – og holde på dem.  Jeg inngår i ledergruppen, og lærer mye av interaksjonen med andre erfarne ledere.

Hva var din første jobb etter endt utdanning? Hvordan opplevde du overgangen fra studiene til arbeidslivet?

Min første jobbtittel var personell koordinator i et nylig oppstartet oljeserviceselskap. I praksis jobbet jeg imidlertid som eneste ansatt innenfor HR, og utførte all HR fra A til Å. Blant annet var jeg tungt involvert i nedbemanningsprosesser i UK og US.

Overgangen fra studiene til arbeidslivet var ganske utfordrende, fordi jeg ble kastet ut i en tøff rolle. Utfordrende, men ikke desto mindre svært spennende, interessant og lærerikt! Jeg ville aldri vært den første tiden av yrkeskarrieren min foruten. 

Har du noen tips til ferske studenter som tenker på jobbmuligheter etter studiene?

Vær ydmyk, men samtidig jobb aktivt og bevisst på å ha tro på deg selv og kompetansen du har tilegnet deg. Husk at du ofte har mer teoretisk fagkunnskap enn de gamle traverne som har vært i arbeidslivet i årtier. De trenger deg og kunnskapen din, de trenger noen som kan jobbe systematisk, metodisk og analytisk – og nettopp dette lærer vi på adm.org.

 Før du ber om råd i en sak, ha alltid et forslag til løsning klart – ledere liker at de ansatte tenker selv og er proaktive. Du lærer av feilene dine.

Vær bevisst på holdningene dine. Enkelt sagt bør en arbeidsgiver i større grad velge kandidater på grunnlag av holdninger enn på grunnlag av kompetanse. Fremstå som løsningsorientert, blid og positiv, positiv, positiv.

På den andre siden: ikke la deg utnytte. F.eks.: du har høyst sannsynlig rett på overtidsbetaling (det skal svært mye til før du er unntatt reglene om overtid i loven – det er innholdet i stillingen som er av betydning, ikke selve tittelen).