Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Marit Skivenes foreleste på Norsk Barnevernskongress

De norske barnevernkongressene avholdes hvert tredje år, i Regi av Norsk Barnevernsamband.

Hovedinnhold

Årets barnevernkongress bar tittelen «Barnevern i hastighetens tid. Effektivitet og barns behov – et barnevern som bryr seg?».

Professor Marit Skivenes var en av fem plenumsforelesere. Forelesningen tok utgangspunkt i norsk barnevern i et internasjonalt perspektiv.

Kongressen fant sted på Oslo kongressenter 17- 19 september. Mer om kongressen kan en lese her