Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Det Kommunale Laboratorium i nyutgave

Førsteamanuensis Ishtiaq Jamil og Professor Emeritus Audun Jon Offerdal med kapitler i nyutgaven av "Det Kommunale Laboratorium"

Det Kommunale Laboratorium
Det Kommunale Laboratorium
Foto/ill.:
Fagbokforlaget

Hovedinnhold

Førsteamanuensis Ishtiaq Jamils kapittel handler om kulturteori, og stiller spørsmålet om kultur kan velges. Professor Emeritus Audun Jon Offerdals kapittel tar for seg iverksettingsteori og spør – resultatene blir sjelden som planlagt, og det kan være en fordel?

 

Om boken

Professor Harald Baldersheim og Professor Lawrence E. Rose ved Universitetet i Oslo er redaktører for boken, som er utgitt i 3.utgave. Boken er revidert og oppdatert i lys av nyere norsk og internasjonal forskning.

Utviklingstendensene i lokalpolitikken og lokalforvaltningen er preget av en rekke paradokser: avtakende valgdeltakelse parallelt med stadig flere kommunale oppgaver og økende budsjetter; krav om mer ledelse, men minkende handlingsrom for ledere; stadig mer velutbygde lokale partier, men uten en tydelig avspeiling av partiskiller i oppgaveutførelsen; ønsker om mer lokalt selvstyre, men en sterk statlig styring av velferdstilbudene. I Det kommunale laboratorium søker forfatterne å vise hvordan samfunnsvitenskapelige teorier kan gi innsikt i og forståelse av disse tendensene.

 

Sentrale spørsmål som drøftes:

  • Hvor demokratiske er egentlig kommunene?
  • Hvem har makt i lokalsamfunnet?
  • Hvor går grensen for det kommunale selvstyret?
  • Hvordan oppstår innholdet i den lokale politikken?
  • Hvordan blir politiske vedtak iverksatt?
  • Hvilken organisasjonsform passer best i ulike omgivelser?
  • Hvorfor er det så vanskelig å reorganisere?
  • Finnes det en egen kommunal organisasjonskultur?
  • Hva slags ledelsesformer passer i en kommune?
  • Kan fornyelse styres?