Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Hva er kvalitet i høyere utdanning?

Professor Ivar Bleiklie og Svein Michelsen har sammen med kolleger bidratt med to kapitler i boken Kvalitet, kapasitet og relevans som diskuterer hvordan kvalitet skal defineres og hva som er gode mål på at utdanningssystemet har god kvalitet.

Kvalitet, Kapasitet og Relevans
Foto/ill.:
Cappelen Damm

Hovedinnhold

Medarbeidere ved instituttet har publisert to kapitler i boken "Kvalitet, kapasitet og relevans. Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning". Boken er et festskrift til Per Olaf Aamot sin 70-årsdag og den er redigert av Nicoline Frølich, Elisabeth Hovdhaugen og Lars Inge Terum, og gis ut på Cappelen Damm 2014

Ivar Bleiklie har skrevet Kapittel 3, "Styring, organisering og ledelse i høyere utdanningspolitikk", sammen med Nicoline Frølich mens Svein Michelsen og Agnete Vabø har skrevet Kapittel 6 "Støtteenhet, grunnenhet eller utfører?"

Forlaget skriver følgende om boken: "Kvalitet i høyere utdanning kan ses som et tilbud man ikke kan si nei til, samtidig som det også er noe vi ofte tar for gitt. Artiklene i boken Kvalitet, kapasitet og relevans diskuterer hvordan kvalitet skal defineres og hva som er gode mål på at utdanningssystemet har god kvalitet.
 
Kvalitet, kapasitet og relevans er kritiske hensyn i UH-sektoren, både i politikken for høyere utdanning og i styring og ledelse av utdanningene. Selv om dette hver for seg er sentrale hensyn, kan de også framtre som konkurrerende målsettinger. Økt vekt på kvalitet kan komme i konflikt med kapasitet, samtidig som det kan være ulike oppfatninger om hva som er et uttrykk for kvalitet og relevans i utdanningssystemet."

Her er lenken til boken.