Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Hogne Sataøen i tidsskriftet Högre Utbildning

Postdoktor Hogne Sataøen har publisert en artikkel i det svenske tidsskriftet Högre Utbildning. Artikkelen handler om bruken av visjoner og kjerneverdier i norske og svenske høyere utdanningsinstitusjoner.

Hovedinnhold

Tidsskriftet Högre Utbildning er et svensk vitenskapelig e-tidsskrift som er fritt tilgjengelig etter open access-prinsippet, med mål om å støtte utviklingen av kunnskap om læring og undervisning i høyere utdanning.

Postdoktor Hogne Sataøens artikkel har tittelen "Åpne, mangfoldige og respektfulle? Visjoner og kjerneverdier i norske og svenske utdanningsinstitusjoner."

 

Sammendrag

De siste tiårenes reformer i sektoren for høyere utdanning har bidratt til at institusjonene i større grad agerer som organisasjoner i et marked. Universiteter og høyskoler må profilere seg og formidle utad hva som er deres karakteristika, fremtidsplaner og strategier. Et uttrykk for dette er bruken av visjoner og kjerneverdier når institusjonene presenterer seg selv. Denne studien undersøker norske og svenske universiteter og høyskolers bruk av kjerneverdier og visjoner. Ved hjelp av kvalitative og kvantitative analyser av verdier og visjonsformuleringer undersøker artikkelen hvilke identiteter og fremtidsbilder som uttrykkes. Studien viser at visjoner og verdier i dag i stor grad inngår som et standardrepertoar i universiteters og høyskolers selvpresentasjoner. Mens kjerneverdiene, som representerer institusjonenes identitet, tar utgangspunkt i et generelt offentlig etos og tradisjonelle akademiske verdier, er fremtidsvisjonene i sektoren sterkere preget av konkurranse og markedsorientering. En slik endring på uttrykks- og fremstillingsnivået i sektoren for høyere utdanning er interessant, og må forventes å ha konsekvenser for interne prosesser, hierarkier og strukturer i organisasjonene.