Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Si hva du mener om studieprogrammet ditt!

Studiebarometeret er en nasjonal studentundersøkelse om kvalitet i utdanningen.

Studiebarometeret

Hovedinnhold

Ditt svar er viktig i arbeidet med å forbedre studiekvaliteten

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utfører NOKUT årlig en nasjonal spørreundersøkelse blant norske studenter om deres opplevelse av kvalitet i studieprogrammene de går på. Undersøkelsen ble gjennomført for første gang høsten 2013. Resultatene ble publisert på nettportalen studiebarometeret.no i februar 2014.

Spørreskjemaet inneholder en rekke spørsmål om studentenes oppfatninger av kvalitet ved ulike sider av studieprogrammene; studie- og læringsmiljø, arbeidslivsrelevans, undervisning og veiledning, vurderingsformer, læringsutbytte, studieinnsats, medvirkning og praksis.

Du kan lese mer om Studiebarometeret her.

 

Er du 2. eller 5. årsstudent?

Studenter som går på 2. eller 5. studieår på sitt nåværende studieprogram kan svare. Det tar om lag 10 minutter å besvare spørsmålene. Studentene kan velge om de vil besvare skjemaet på bokmål, nynorsk eller engelsk. Det trekkes ut 10 vinnere som får et gavekort på kr. 5000 kr.

Delta her eller via lenken til høyre!

Frist for å svare er 4.november.