Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Førstekonsulent i NAV Økonomiteneste

Kristine Birkeland ble uteksaminert med mastergrad fra Instituttet i 2014 og jobber idag som førstekonsulent i NAV Økonomiteneste (Økonomilinjen, Arbeids- og velferdsetaten).

Hovedinnhold

Nye søkere bør velge adm.org dersom de er interessert i et anvendelig og spennende fag med potensielt mange muligheter. Jeg er av den oppfatning at adm.org gir god grunnleggende kunnskap som er av stor verdi i arbeidslivet.

Hvorfor valgte du å studere administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB?
Adm.org virket for meg som en relevant utdannelse på flere områder, både i privat og i offentlig sektor. Jeg valgte å studere administrasjon og organisasjonsvitenskap fordi jeg tenkte at det ville gi meg en god grunnleggende forståelse.

Hva var bra med utvekslingsoppholdet?
Jeg vil absolutt anbefale andre å dra på utveksling. Jeg sitter igjen med mange gode erfaringer og lærdommer som jeg ikke skulle ha vært foruten. Eksempelvis muligheten til å bli kjent med flotte folk fra forskjellige steder i verden, og lære å kommunisere med andre uten samme kulturelle referanserammer som en selv.

Hva skrev du masteroppgave om?
Jeg skrev masteroppgave om til- og fraflyttingspolitikken i Fusa kommune.

Var temaet du valgte av relevans for din nåværende jobb?
Egentlig ikke, men dypdykket inn valgt tema gjorde meg nok mer tilbøyelig for å flytte, også til en mindre plass for arbeid og nye muligheter.

Hadde du relevant arbeid, eller deltok du i relevante aktiviteter i studietiden?
Utover ett semester som seminarleder hadde jeg ikke relevant arbeid i studietiden. Derimot er dette noe jeg vil anbefale til andre studenter.  Ikke bare fordi det er en god mulighet til å friske opp pensum, men også for å lære å kommunisere tydelig og lede små grupper.

Hvorfor bør nye søkere velge administrasjon og organisasjonsvitenskap?
Nye søkere bør velge adm.org dersom de er interessert i et anvendelig og spennende fag med potensielt mange muligheter. Jeg er av den oppfatning at adm.org gir god grunnleggende kunnskap som er av stor verdi i arbeidslivet.

Hva jobber du med?
Jeg jobber i stab på NAV Økonomitjeneste hvor jeg blant annet jobber med brukerundersøkelser, utforming av planverk og planlegging av diverse arrangement.

Hva er det beste med jobben og hva er mest utfordrende?
Det beste med jobben er at jeg ikke har hatt et kjedelig øyeblikk hittil, og at jeg opplever samme støtte blant kollegaer som jeg gjorde blant medstudenter på lesesalen. Det mest utfordrende vil jeg si er å sjonglere arbeidsoppgavene på en god måte.

Hvordan opplevde du overgangen fra studiene til arbeidslivet?
Dette er min første jobb etter endt utdanning, og jeg opplever overgangen som god. Som student har man selvsagt mye mer fleksibilitet enn i arbeidslivet, men det ser jeg egentlig på som uproblematisk. Det er en god følelse å gå hjem etter endt arbeidsdag.

Har du noen tips til ferske studenter som tenker på jobbmuligheter etter studiene?
Tenkt bredt, ikke bare innenfor de stillinger du søker på, men også med tanke på beliggenhet. Ikke begrens deg selv til storbyene. Jeg opplever at det er interessante stillinger og kompetansemiljø å finne også på de litt mindre plasser.