Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Torstein Nesheim i Beta om kompetansebehov og tilknytningsformer for arbeid i entreprenørbedrifter

Professor II Torstein Nesheim har sammen med Rune Strupstad Andreassen, Kine Ryberg, Håvard Ryland Grotle og Finn Kristian Slettum fra NHH, publisert en artikkel i tidsskriftet Beta - Scandinavian Journal of Business Research.

Hovedinnhold

Artikkelen har tittelen "Menneskelige ressurser i oppstartfasen - Kompetansebehov og tilknytningsformer for arbeid i entreprenørbedrifter". Forfatterene bidrar med et nytt begrepsapparat for å gi en utvidet og mer realistisk forståelse av tilgang til og bruk av menneskelige ressurser i entreprenørbedrifter. De finner en sammenheng mellom typer av kompetanse og tilknytningsformer, som kan være et grunnlag for mer systematisk forskning om temaet.

Sammendrag

Artikkelen tar for seg hvordan og hvorfor entreprenørbedrifter benytter arbeidskraft og personbundet kompetanse som er knyttet til virksomheten på andre måter enn gjennom vanlig ansettelse. Det presenteres en deskriptiv modell for tilknytningsformer for arbeid, rettet mot entreprenørbedrifter. Den empiriske analysen er basert på data fra 19 kunnskapsbaserte entreprenørbedrifter; innen bioteknologi, undervannsteknologi og informasjonsteknologi. Forfatterne viser empirisk hvordan følgende former benyttes:

  • eksterne konsulenter
  • styremedlemmer som bidrar utover en typisk styrerolle
  • ventureselskap som ansetter nøkkelpersoner, som så blir leid ut til entreprenørbedriftene
  • uformelle bidrag fra fagpersoner i nettverk, basert på en forventning om gjensidighet
  • ubetalte bidrag fra studenter, i form av studentoppgaver
  • bidrag fra kunder i samarbeidsrelasjoner, særlig i forbindelse med produktutvikling
  • indirekte og direkte bidrag knyttet til tilhørighet til formelle klynger og inkubatorer

Forfatterne drøfter også sammenhengen mellom kompetansetyper og de ulike tilknytningsformene. I avslutningen trekkes det fram noen implikasjoner for videre forskning.

 

Artikkelen kan leses via lenken til høyre.