Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Kjersti Gjuvsland med kronikk i BT om klimaendringer og naturskadeerstatning

Stipendiat Kjersti Gjuvsland har skrevet en kronikk i Bergens Tidende der hun etterlyser en debatt om hvordan Norge kan sikre seg bedre mot fremtidige klimautfordringer.

Hovedinnhold

Gjuvsland tar utgangspunkt i kontrasten mellom at Norge nylig ble kåret til det landet i verden som er best forberedt på klimaendringer, og skadene i Odda, Voss og Flåm etter flommen. Hun påpeker at erstatningssystemet er robust, men stiller spørsmål om det blir gjort nok for å sikre mot fremtidige klimautfordringer.

 - Noreg er best i klassen på å dekke tap i etterkant av hendingar, og å få samfunnet på beina igjen snarast mogeleg. Det som derimot kan vera ei alvorleg problemstilling er om det faktisk er slik at erstatningssystemet verkar som ei «sovepute», og dermed står i vegen for sikring og tilpassing for å unngå naturskadar.

 

Kronikken kan leses via lenken til høyre.