Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

God Jul og Riktig Godt Nytt År!

Kjære kolleger, studenter, alumner og samarbeidspartnere

Bilde av disputas og rosefest

2014 har for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap vært et spennende år med mye aktivitet.

Dette året har vi hatt gleden av å ønske en rekke nye kolleger velkommen. Vi fikk to nye førsteamanuensiser den 1. August da Julia Fleischer og Jacob Aars ble ansatt. Stipendiatene Johannes S. Førde, Line M. Sørsdal og Helge Renå har også blitt knyttet til instituttet.Og fra 1. desember har Dosent og professorstipendiat Kari Tove Elvebakken fått sin arbeidsplass her.

I forbindelse med Grunnlovsjubileet har vi avviklet vårt eget Grunnlovssymposium «Grunnloven, Forvaltningen og Knut Dahl Jacobsen».  2014 var også  femtiårsjubileet for utgivelsen av Professor Knut Dahl Jacobsens doktorgradsavhandling.  Johan P. Olsen, Trond Nordbye, Jacob Aars og Ole Andreas Danielsen holdt alle gode og tankevekkende innlegg.

Vi gleder oss også over våre to disputaser i år.  Følgende PhD kandidater disputerte med  interessante avhandlinger: 

  • Kristin Reichborn- Kjennerud «Does Performance Auditing matter? The governmnet administration’s response to the performance auditing of the Norwegian Office of the Auditor General» (Veiledet av Professor Per Lægreid)
  • Orest Sebastian Masue  « Empowerment of School Committees and Parents in Tanzania : Delineating Existence of Opportunity, Its use and Impact on School Decisions” (veiledet av Professor Steinar Askvik).

I år har i tillegg 26 masterstudenter levert inn sin masteroppgave. De har bidratt med  engasjement, nye øyner og ny kunnskap i våre forskergrupper  Det har vært en glede for oss alle å bli kjent med dem, og vi ønsker dem alle  lykke til videre.  35 studenter fullførte også sin bachelorgrad. Vi håper vi ser dem igjen som studenter på masterprogrammet vårt.  Hvis ikke så ønsker vi dere lykke til videre. 

Vi har også innført et nytt undervisningsemne: AORG 324 Comparative Public Administration og ser fram til å prøve det ut.

2015 blir et spennende år, hvor tidligere forskningsprosjekter skal videreføres og nye prosjekter skal settes i gangs.  Blant disse er Management for Learning, NORHED-prosjektene, VAM Child Welfare, Nordforsk Vocational Education og NFR Energy Systems.

Vi håper at dere vil følge med oss videre, både på våre nettsider og på facebook

Vi ønsker alle en fredelig julehøytid.

På vegne av Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap

 

Svein Michelsen

Instituttleder