Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Jacob Aars har kommentert utskiftninger i kommunalpolitikken på Sortland

SortlandsAvisa har en sak på at halvparten av representantene i kommunestyret ikke stiller til gjenvalg til høsten. Førsteamanuensis Jacob Aars forklarer at det ikke er uvanlig, og peker på noen grunner til store utskiftninger, og hva som kan være konsekvensene av dette.

SortlandsAvisa skriver at halvparten av dagens politikere i Sortland ikke tar gjenvalg til høsten. Førsteamanuensis Jacob Aars viser til at høy grad av turnover er vanlig i norske kommunestyrer. Studier viser at det er en lav andel som forsvinner ut fordi de ikke blir gjenvalgt, men at det er en del som gir seg fordi de har vært med lenge – og Aars har funnet at utskiftningene i hovedsak har en kulturell forklaring.

– «Du har gjerne en ”elite” av politikere som fortsetter veldig lenge. Så har du et stort sjikt under disse hvor utskiftningen er stor. Der ses vervet på som en slags verneplikt, hvor du tar én eller to perioder, før du overlater plassen til andre

Store utskiftninger kan være en ulempe, ved at man mister kunnskap og erfaring. Men Aars peker på at kunnskapen kan viderebringes, og at utskiftninger også kan ha fordeler.

– «Det åpner for nye takter og nye måter å se verden på, og det er en fordel at en større andel av befolkningen får erfaring som folkevalgte. Det som kan være et demokratisk problem er en situasjon med lav grad av turnover

 

Hele saken kan leses her.