Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Ny artikkel fra Marit Skivenes og Heidi Skramstad.

Tidsskriftet Child & Family Social Work har publisert artikkelen "Child welfare workers' views of fathers in risk assessment and planned interventions, a comparison between English and Norwegian workers". Artikkelen er skrevet av Professor Marit Skivenes ved Institutt for Administrasjon og organisasjonsvitenskap og Dr. polit Heidi Skramstad ved Høgskolen i Bergen.

Hovedinnhold

Artikkelen sammenligner norske og engelske barnevernsarbeidere holdninger til å involvere fedrene i barnevernssaker. De usynlige fedrene i barnevernet har blitt godt dokumentert , likvel finner forfatterne at  fedre og stefedre spesielt er overraskende lite synlige i norske barnevernssaker. Dette til tross for at det norske systemet er kjent for sitt sterke fokus på likhet mellom kjønnene og en institusjonalisert støtte rundt fedrerollen.

Artikkelen kan leses i sin helhet her

Abstract:

In a comparison of 53 child welfare workers' risk assessment based on a vignette case about a 9-year-old girl, less than one-third of the child welfare workers in England and Norway, intended to work with fathers. Only 28% and 14%, respectively, suggested involving the stepfather, in spite that, the vignette said he lived with the girl and her mother. The invisible fathers in child welfare have been well documented, but fathers and stepfathers in particular, were surprisingly invisible in the Norwegian context, known for its strong focus on gender equality and institutionalized support for the father role. The child welfare workers seemed to prefer working with the mother and other professional agencies, rather than involving the father(s) and other family members. Although this may reflect the reality of families within child welfare, they are in contrast with the prevailing family ideology and practices in the society at large, both in England and in Norway.