Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Per Lægreid med kapittel i Public Administration

Per Lægreid har bidrege med eit kapittel i Public Administration.

Hovedinnhold

I ein 6-volumserien tek ei rekkje bidragsytarar føre seg sentrale tema frå litteraturen om offentleg forvaltning. Målet har vore å dekkje eit breidt spekter av tema, frå gamle klassikarar til nye bidrag på feltet.

Per Lægreid sitt bidrag er eit kapittel i volum 2; People in Public Administration: "Top Civil Servants under Contract".

Meir informasjon kan ein finne hjå forlaget her (engelsk).