Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Torstein Nesheim i DN: Økonomer, makt og tillit

Professor II Torstein Nesheims innlegg i Dagens Næringsliv 24.februar «Økonomer, makt og tillit» er et svar på Professor Ola Kvaløys kronikk «Tillit og frihet».

Hovedinnhold

Nesheim tar opp sammenhengen mellom deregulering og tillit, og mener det mangler forståelse for sammenhengen deregulering inngår i. Diskusjonen omhandler endringer i arbeidsmiljøloven, og Nesheim påpeker at:

Deregulering har konsekvenser for en annen viktig variabel – maktforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker – og dette har betydning for tilliten i relasjonen. En deregulering som er knyttet til økt makt og handlefrihet for arbeidsgiverne, vil ikke øke tilliten mellom partene.

Nesheim viser også til skepsis fra fagforbund, og understreker at man bør trekke inn kontekst for å forklare forholdet mellom deregulering og tillit.

 

Begge innleggene i DN kan leses via vedleggene til høyre.