Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Instituttledelse ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap

Department management at the Department of Administration and Organization Theory
Foto/ill.:
Department management at the Department of Administration and Organization Theory

Instituttleder:
Jacob Aars
Tlf. 55 58 20 45
E-post: Jacob.Aars@uib.no

Nestleder
Jan Froestad
Tlf. 55 58 21 58
E-post: Jan.Froestad@uib.no

Undervisningsleder
Dag Runar Jacobsen
Tlf. 55 58 86 09
E-post: Dag.Jacobsen@uib.no

Administrasjonssjef:
Charlotte Lillefjære-Tertnæs
Tlf: 55 58 24 31
E-post: Charlotte.Lillefjaere@uib.no