Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Ivar Bleiklie om internasjonalisering av utdanning

I en artikkel i magasinet utgitt av Senter for internasjonalisering av studenter (SIU) kommenterer Professor Ivar Bleiklie på endringer og ulike målsetninger i rekrutteringen av internasjonale studenter. Bleiklie er en av hovedinnlederne på Internasjonaliseringskonferansen 2015.

Hovedinnhold

I forbindelse med Internasjonaliseringskonferansen 2015 har SIU et temanummer der de spør hva fremtiden bringer. Bleiklie sier at å rekruttere dyktige internasjonale studenter lenge har vært viktig for norske institusjoner, men også at han ser noen endringer nå.

I Norge har det vært et mål å ikke bidra til hjerneflukt internasjonalt. Internasjonale studenter skal i prinsippet hjem. Nå argumenterer flere for at internasjonale studenter som utgjør verdifull kompetanse for norsk arbeidsliv, bør få bli.

Bleiklie viser til spenninger mellom ulike målsetninger, som samarbeid og konkurranse, idealisme og nyttetenkning – og påpeker at anklager om at universitetet instrumentaliseres ikke er noe nytt.

Artikkelen kan leses her, eller som vedlegg til høyre.

 

Professor Ivar Bleiklie, forsker Laura Rumbley og astrofysikeren Erik Newth er blant hovedinnlederne på konferansen som arrangeres i Tromsø 11. – 12. mars. Fremtidens internasjonalisering er tema for konferansen. Kamp om å rekruttere, både innad i land og mellom land og verdensdeler, samt flere etiske dilemmaer, blir tatt opp. Erik Newth spør blant annet; «Hvordan tiltrekke og holde på de unge, og da særlig de flinke med god og rett utdanning?»

Du kan lese mer om Internasjonaliseringskonferansen 2015 her.