Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Marit Skivenes om varsling i medlemsbladet for Oslo legeforening

Professor Marit Skivenes har over flere år forsket på hva som skjer noen melder fra om kritikkverdige forhold i arbeidslivet. I det nyeste nummeret av medlemsbladet for Oslo legeforening, Journalen, vises det til funnene til Skivenes og Trygstad som viser at varsling ofte går bra.

Hovedinnhold

I Journalen 2015/1 er det en artikkel om legen som stod fram som forfatteren bak boken «Helsesviket». I den forbindelse skriver Journalen om varsling, og viser til plikten til å melde fra i Helsepersonelloven og bestemmelsene om varsling i Arbeidsmiljøloven.

 

Professor Marit Skivenes ved Instituttet og forskningsleder Sissel C. Trygstad i Fafo har undersøkt omfanget av varsling og hva som skjer når noen melder fra. De har gitt ut to bøker om temaet, «Varslere» i 2005 og «Åpenhet, ytring og varsling» i 2012. De har funnet at varsling har en positiv effekt i mellom 50 og 70 prosent av sakene.

- Det mangler ikke dramatiske enkelthistorier om varslere som rammes hardt etter at de har meldt fra om det de mener er kritikkverdige saker. Men det viser seg at ikke mer enn mellom 7 og 18 prosent av varslerne har negative erfaringer.

Forskningen viser at det er blitt tryggere å varsle. Det er ikke uvanlig at tillitsvalgte og verneombud bistår arbeidstakere som varsler. Skivenes og Trygstad har funnet at varslingsrutiner blir vanligere i arbeidslivet:

- Når kritikkverdige forhold oppdages, er normen i norsk arbeidslivet at det varsles.

De mener mye av forklaringen ligger i at bestemmelsene om varsling er kommet inn i lovverket, men at det også er viktig at varsling i økende grad ansees å være en del av en god virksomhetsstyring.

 

Hele saken kan leses her, eller via vedlegget til høyre.