Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Jacob Aars med kronikk om unge ordførerkandidater

Førsteamanuensis Jacob Aars har skrevet en kronikk på NRK Ytring: «Ungdommer med ordførerkjede», der han spør om yngre ordførerkandidater er egnet til vervet som kommunens fremste representant.

Hovedinnhold

Bakgrunnen er at ordførerkandidaten til Tromsø Høyre, Kristian Støback Wilhelmsen, kun er 23 år gammel. Det har skapt oppsikt, og mye kommentarer i sosiale medier.

Aars spør hva som kan forklare at så unge kandidater blir nomineret til ordførerkandidat. Han viser til at selv om det finnes flere eksempler på unge ordførere, så er det uvanlig. Snittalderen for valgte ordførere i 2011 var 51,2 år.

Aars påpeker flere grunner til at partienes nominasjonskomiteer ikke fremmer forslag om unge ordførerkandidater, som manglende erfaring og nettverk, eller mangel på tidligere resultater å vise til, men påpeker at på den annen side kan unge kandidater gi appell hos nye velgergrupper, fremme nye politiske saker og fungere som rollemodell for rekruttering.  Aars diskuterer også rollen til mer erfarne politiske bakspillere, som på den ene siden kan se muligheter for å få gjennomslag for egne mål eller posisjoner, men også som gjensidig nyttig der de kan utgjøre et nettverk av rutinerte støttespillere en ung kandidat trenger.

Hele kronikken kan leses her.