Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Ny artikkel fra Ivar Bleiklie, Jürgen Enders og Benedetto Lepori publisert i Organization Studies

Ivar Bleiklie, Jürgen Enders og Benedetto Lepori har fått publisert artikkelen "Organizations as Penetrated Hierarchies: Environmental Pressures and Control in Professional Organizations" i Organization Studies.

Hovedinnhold

Bleiklie, Enders og Lepori presenterer i denne artikkelen tre paralelle case-studier fra offentlige universiteter i tre europeiske land med tanke på å se på hva miljømessige påvirkninger har å si for organisatorisk kontroll.

Ivar Bleiklie er professor ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap, UIB.
Jürgen Enders er professor ved University of Bath, England.
Benedetto Lepori er Head of research ved University of Lugano.

For abstract og full versjon av artikkelen gå inn her.