Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Ny artikkel frå Lise H. Rykkja og Per Lægreid i Public Management Review

Per Lægreid og Lise Hellebø Rykkja har publisert artikkelen "Hybrid Collaborative Arrangements: The welfare administration in Norway – between hierarchy and network" i Public Management Review.

I artikkelen analyserer Rykkja og Lægreid korleis administrative leiarar oppfattar koordinering etter NAV-reforma. Ved å nytte eit strukturelt og kulturelt perspektiv ser dei nærare på forholdet mellom koordineringsmekanismar, innslag av kultur og oppfatta koordineringskvalitet. Leiarar identifiserar seg sterkt med det å finne felles løysingar og få organisasjonen til å arbeide saman. Koordinering i hierarki og nettverk sameksisterar, men den hierarkiske dimensjonen dominerar. Vertikal samordning blir sett på som relativt god samstundes som horisontal samordning blir sett på som låg. Forholdet mellom koordineringsmekanismer, innslag av kultur og koordineringskvalitet blir sett på som ganske tvetydig og laus. 

Les meir her.