Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Torstein Nesheim med innlegg i Dagens Næringsliv

I et debattinnlegg i Dagens Næringsliv legger Torstein Nesheim frem alternativ til ansettelser.

Innlegget omhandler gründerbedrifter og hvordan de løser utfordringer med å ikke ha økonomi til å foreta faste ansettelser i en startfase. Forskning har avdekket flere virkemiddel som gründerbedriftene benytter i stedet for faste ansettelser. Nesheim nevner mellom annet styremedlemmer med utvidede oppgaver, bidrag fra studenter, næringsklynger og inkubatorer.

Videre sier Nesheim at gründerbedriftene er viktige for innovasjon og utvikling av fremtidige arbeidsplasser. For å forstå disse bedriftene må blikket heves fra de tradisjonelle modellene og tilnærmingene.

Les hele innlegget til Torstein Nesheim ved å åpne vedlegget til høyre.