Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Organisajonsteori for offentlig sektor i nyutgave

Tom Christensen, Morten Egeberg, Per Lægreid, Paul G. Roness, Kjell Arne Røviks "Organisajonsteori for offentlig sektor" kommer i ny utgave i juli 2015.

Organisasjonsteori for offentlig sektor

Boken gir en innføring i organisasjonsteori, med særlig fokus på offentlig sektors organisering og virkemåte.

Boka introduserer tre perspektiver: et instrumentelt, som inkluderer en hierarkisk og en forhandlingsvariant og to institusjonelle - kulturperspektivet og myteperspektivet. Disse perspektivene anvendes når følgende sentrale aspekter ved offentlige organisasjoner diskuteres:
   - mål og verdier
   - ledelse og styring
   - reformer og endringer
   - effekter, læring og implikasjoner
   - forståelse og virkemidler

Tredje utgave av boka er oppdatert med aktuelle eksempler, flere sentrale tema er utdypet, og boka har innarbeidet materiale fra nyere relevante studier. Hvert kapittel tilbyr innledende læringsmål, oppsummering av hovedpoeng, spørsmål til diskusjon og litteratur.

Boken forventes på lager 20.juli 2015. Les mer om boken her.