Hjem

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhet

Nytt nummer av Nordiske Organisasjonsstudier!

Nordiske Organisasjonsstudier nr.1, 2015 har nå kommet ut.

Denne utgaven har følgende innhold:

 

ARTIKLER

Jakten på ledelse i praksis av Harald Askeland, Carina Blomander og Arild Aasen

Mål- og resultatstyring i norske kommuner: Virkninger for produktivitet og effektivitet? av Åge Johnsen og Anna Charlotte Larsen

Utvikling av lokalmedisinske sentra (LMS) som interkommunal idéhåndteringsprosess av Siv Magnussen og Laila Tingvold

 

BOKOMTALE

Organizing for Coordination in the Public Sector. Practices and Lessons from 12 European Countries av Kari Tove Elvbakken

 

 

Abonnenter har tilgang til nedlastbar digital versjon gjennom nettsidene deres.