Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Sluttrapport: Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen.

Et omfattende prosjekt som har forsket på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen har nå publisert sin sluttrapport.

Hovedinnhold

I prosjektet har forskere fra NIFU, FAFO, Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Bergen bidratt. Fra sistnevnte har det Svein Michelsen, professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap deltatt.

Prosjektet har tidligere levert flere delrapporter; en litteratur og kunnskapsgjennomgang i 2012, en rapport med fokus på skoleopplæringen i 2013 og en rapport med fokus på bedriftsopplæringen i 2014. Nå foreligger altså sluttrapporten i prosjektet som inneholder ny empiri omkring blant annet kvalitetssystemer og kvalitet i bedriftsopplæringen, vurdering av fagprøver og, samt av fagarbeidernes syn på relevansen av opplæringen de har fått. I tillegg inneholder den oppsummerende analyser.

Rapporten kan leses i sin helhet her.