Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Kvalitet og relevans – sammenheng eller motsetning?

Fredag 29. Mai ble Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdannings (NIFU) årskonferanse avholdt på Litteraturhuset i Oslo. Tema for konferansen var kvalitet og relevans i forskning og utdanning.

Hovedinnhold

Konferansen ble innledet av Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen som holdt innlegg om hva regjeringen mener med kvalitet i utdanning og forskning.

Under konferansen var både høyere utdanning og forskning tema, men også fag- og yrkesopplæringen. Professor Svein Michelsen fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap holdt innlegg under sesjon 3: Kvalitet og relevans i fagopplæringen: Arbeidslivet i hovedrolle eller birolle? Tittelen på innlegget var: "
Sterke arbeidslivsparter – men svake i fag- og yrkesopplæringspolitikk? Et blikk på de historiske linjer i utviklingen av det norske yrkesutdanningssystemet."

Les mer om årskonferansen her.

Les mer om Svein Michelsens forsking på fag- og yrkesopplæringen her.