Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Lægreid om ansvarliggjøring i offentlig sektor

I en artikkel fra Norges Forskningsråd er Professor Per Lægreid intervjuet om utviklingstrekk knyttet til ansvarliggjøring i offentlig sektor.

Per Lægreid har ledet forskningsprosjektet “Reforming the Welfare State: Accountability, democracy and management” finansiert av VAM-programmet i Norges Forskningsråd, som har undersøkt hva som skjer med ulike ansvarsforhold og ansvarsutkreving når velferdsstaten endres gjennom reformer.

Lægreid mener det har skjedd en ansvarsforskyvning bort fra politikere og over på byråkrater i norsk offentlighet de siste tiårene. Han viser til ulike aspekter ved ansvarsbegrepet og utfordringer ved ansvarsutkreving. I artikkelen blir det trukket fram eksempler etter 22.juli, rettsliggjøring av innvandringspolitikken, NAV- og sykehusreformen.

Avslutningsvis blir alternativene tatt opp. Lægreid understreker at ansvarliggjøring må stå i forhold til de faktiske styrings- og organisasjonsformene som har utviklet seg i moderne offentlig forvaltning.

- Lærdommen er altså å ta utgangspunkt i hvordan organisasjonene faktisk fungerer i praksis, i stedet for å basere seg på mer eller mindre usikre og urealistiske ønsker om hvordan de burde fungere. En slik tilnærming vil være mindre heroisk, men trolig mer realistisk.

 

Artikkelen kan leses her.