Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Torstein Nesheim i Morgenbladet

Torstein Nesheim har skrevet et debattinnlegg i Morgenbladet om tidstyver og politikkens grenser.

I debattinnlegget tar Nesheim opp utfordringer i arbeidet mot tidstyver i offentlig sektor. Han viser til eksempler der kilder til styring i offentlig sektor samtidig kan være tidstyver, og hvordan det kan være motsetninger i hensynene til effektivitet og demokrati.

- Forenkling i norsk offentlig sektor vil være utfordrende. Prosedyrer, kontroll og krav til dokumentasjon er viktige virkemidler i et komplekst samfunn. Samtidig kan økt regelstyring være selvforsterkende. Å fjerne tidstyver er som å måke snø mens det snør, mens mange av naboene ønsker at den skal bli liggende.

 

Hele debattinnlegget kan leses her.