Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Ny bok: Den store reformen - da NAV ble til

I «Den store reformen» analyserer og oppsummerer Professor Tone Alm Andreassen (HiOA) og Professor Jacob Aars forskningen som er gjort gjennom evalueringen som fulgte NAV-reformen. Hvordan ble den til, hvordan ble den gjennomført, hva førte den til - og hvorfor gikk det som det gikk? Vil det gå bedre fremover?

Den store reformen

Målene med NAV-reformen var å få flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad, bedre brukertilpasning og en mer helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. Hvordan gikk det?

Boka er en analyse av NAV-reformen, og bygger på forskningen som er gjort gjennom evalueringen som fulgte reformen, som begge forfatterne deltok i. Boka tar for seg disse spørsmålene:

  • Hva ville politikerne med reformen?
  • Hva ble resultatene?
  • Hva kan forklare utfallet?
  • Hvordan vil det gå framover?
  • Hva kan vi lære av NAV-reformen?

Boka presenterer reformen, drøfter organisatorisk design som virkemiddel, hva man ville oppnå gjennom reformen, og tilblivelsesprosessen. Deretter tar forfatterne for seg resultatene, spesielt når det gjelder brukerservice, arbeidslivsdeltakelse og effektivitet. På spørsmålet om hvorfor det gikk som det gikk, studeres både organisasjonsløsningen og iverksettingen. Til sist diskuterer de hva NAV-reformen forteller oss om mulighetene til å endre politikkfelt gjennom organisatorisk reform.

 

Les mer om boka her.