Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Nytt nummer av Nordiske Organisasjonsstudier

Nordiske Organisasjonsstudier nr.3, 2015 er et spesialnummer om Samhandlingsreformen.

Dette nummeret er et spesialnummer om Samhandlingsreformen med gjesteredaktører; Anders Grimsmo, Ralf Kirchhoff og Turid Aarseth.

 

Utgaven har følgende innhold:

Strukturering av oppdragsnettverk av Birgitte Ljunggren, Marit Solbjør og Hanne Hestvik Kleiven

Hvor ble det av pasienten i samarbeidsavtalene? av Åge Brekk og Ralf Kirchhoff

Entusiastisk etablering og kontinuerlig vedlikehold av Erna Håland og Tonje C Osmundsen

Prosjektorganisering av Janny Meese og Lars Rønhovde

Mot samhandlingskommunen? av Turid Aarseth, Kari E Bachmann, Ingunn Gjerde og Guri Kaurstad Skrove

 

Abonnenter har tilgang til nedlastbar digital versjon her.