Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Jacob Aars om maktskifte og endring i kommunene

Professor Jacob Aars har svart NRK på om man kan forvente seg store endringer etter valget i kommuner der det har vært maktskifte.

Bakgrunnen for spørsmålet er forventingene til endring i kommuner der kommunestyret har skiftet farge etter valget. I Hordaland gjelder det hele 19 kommuner.

Aars svarer at et maktskifte ikke alltid betyr så mye som man skulle tro. Dette er fordi partipolitikken har lite å si for hvordan kommunene blir drevet. Lokalpolitikernes handlingsrom er begrenset av statlig styring, som man ser både i velferds- og skattepolitikken. Aars påpeker at det likevel kan være mulig å gjøre endringer, og trekker frem to konkrete saker der partifargen betyr noe lokalt, barnehage og eiendomsskatt.

 

Hele saken kan leses her.