Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Ny artikkel: Higher education as object for corporate and nation branding

Postdoktor Hogne Lerøy Sataøen har publisert en artikkel i Journal of Higher Education Policy and Management.

I artikkelen ”Higher education as object for corporate and nation branding: between equality and flagships” tar Sataøen for seg strategisk kommunikasjon og omdømmehåndtering i universitets- og høyskolesektoren.

Utgangspunktet er en analyse av hvordan norske og svenske universiteter profilerer seg, både som organisasjoner og som sektor. Et premiss i litteraturen om strategisk kommunikasjon er tesen om differensiering, nemlig at det er avgjørende å skille seg ut og å være unik. I en skandinavisk kontekst – der likhet og mangfold er høyt vurdert – er ideen om differensiering vanskelig å gjennomføre i praksis. Artikkelen diskuterer dette, i tillegg til at den også reflekter rundt forholdet mellom nasjons-branding og branding av organisasjoner.

 

Artikkelen kan leses her.