Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Lægreid, Renå og Rykkja: Er vi beredt når terroren truer?

I en kronikk i Bergens Tidende skriver Per Lægreid, Helge Renå og Lise Rykkja at norske myndigheter ikke er godt rustet til å håndtere trusler fra høyreekstreme krefter.

Lægreid, Renå og Rykkja
Per Lægreid, Helge Renå og Lise Rykkja
Foto/ill.:
UiB

Bakgrunnen er terrorangrepene og flyktningkrisen som PST frykter vil øker faren for fremmedfrykt og mobilisering av høyreekstreme. Lægreid, Renå og Rykkja skriver om hvordan det norske styringsverket settes under press, og både myndighetenes styringskapasitet og styringslegitimitet blir utfordret i en slik situasjon. De beskriver problemene vi står ovenfor som grenseoverskridende – preget av kompleksitet, tvetydighet og usikkerhet. Videre viser de til egen forskning på organisering for samfunnssikkerhet og krisehåndtering, stiller spørsmål om ressursfordelingen mellom det nasjonale og det lokale nivået når det gjelder kriseberedskap og forebygging er hensiktsmessig, og påpeker hvordan man står ovenfor flere avveininger mellom kryssende krav og forventninger.

- Det handler om hvordan vi møter trusselen fra disse miljøene og om hvilke virkemidler vi velger å ta i bruk. Det handler også om hvilket styre vi ønsker og hvordan det skal iverksettes.

 

Kronikken kan leses her.