Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Lægreid, Johnsen og Vabo svarer på spørsmål om reformer

Per Lægreid, Åge Johnsen (HiOA) og Signy Irene Vabo (UiO) er intervjuet om reformer i det nyeste nummeret av Stat & Styring.

Stat & Styring

Tidsskriftet Stat & Styring feirer 25-års jubileum og tema for utgivelsen er reformer. I den forbindelse har de stilt fem spørsmål til Per Lægreid, Åge Johnsen og Signy Irene Vabo som er eksperter på området.  

  1. Hva skal vi kalle reformbølgen vi er inne i nå, og hva inneholder den?
  2. Hva har vært den viktigste og mest vellykkede reformen i norsk offentlig forvaltning de siste 25 årene? (Hvis du synes det er vanskelig å velge bare en, kan du velge opp til tre. Skriv et par ord om hvorfor.)
  3. Hva vil du si er de to viktigste grunnene til at reformer lykkes og til at de ikke lykkes.
  4. Er Norge fremdeles en nølende reformator slik vi ble beskrevet som i begynnelsen av NPM-bølgen, og har eventuelt nølingen noen konsekvenser?
  5. De siste årene har det vært fokus på såkalt kontinuerlige forbedring og på prosessene i offentlige etater. Vil dette kunne føre til en endring i måten man tenker på offentlige reformer?

 

Svarene på spørsmålene finner du i artikkelen her.