Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Studiebarometeret 2015

Resultatene fra Studiebarometeret 2015

Studentene på administrasjon- og organisasjonsvitenskap gir gode tilbakemeldinger på studieprogrammet.

Illustrasjonsbilde
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Hva er studiebarometeret?

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som viser hva studentene mener om kvaliteten og innholdet i studieprogrammene. På studiebarometeret kan du sjekke resultatene for studieprogrammet ditt og sammenlikne flere studieprogram.

Engasjerte studenter og godt læringsutbytte

Studentene på bachelor- og masterprogrammet vårt oppgir at de synes studiene er engasjerende, faglig utfordrende og består av emner som henger godt sammen.  Når det gjelder læringsutbytte får særlig evne til refleksjon og kritisk tenkning høy score (4,6 av 5 på master), men også kjennskap til teori, vitenskapelig arbeidsmetode og forskning scorer høyt.

Yrkesrelevans

På indeksen som måler yrkesrelevans scorer både bachelor- og masterprogrammet høyt. Spørsmålene i undersøkelsen dreier seg om relevans for aktuelle yrkesområder, gode jobbmuligheter, og kunnskap og ferdigheter som er viktig i arbeidslivet. På en skala fra 1-5 gir bachelorstudentene 3,9 og masterstudentene 4.

Om du lurer på hva en admorger kan jobbe med, kan du lese intervjuer med noen av våre tidligere studenter her

Vil du vite mer?

På studiebarometerets nettsider kan du finne resultatene for både bachelor- og masterprogrammet.

Les mer om studietilbudet vårt her.

Vil du bli student hos oss?

Les mer om opptak til bachelor- og andre grunnstudier her, og om opptak til masterstudium her.

Fristen for å søke opptak er 15.april.