Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

HR-konsulent Sars Centre

Karoline Jangård Selliseth ble uteksaminert med en mastergrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap våren 2015, og jobber nå som HR-konsulent på Sars Centre.

Hovedinnhold

Det er et interessant studium som også er svært anvendelig i jobbsammenheng.

Hvorfor valgte du å studere administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB?

Sosiologi ble for «diffust», mens økonomi ble for konkret for meg. Etter et år med økonomistudier oppdaget jeg at jeg likte faget AORG101 Organisasjonsvitenskap veldig godt. Dermed konkluderte jeg med at adm.org ville passe meg godt. Jeg syntes studiet var teoretisk interessant og spennende, samt at jeg forstod hvordan jeg kunne bruke det etter endt utdanning.

Hva skrev du masteroppgave om?

Praktisk samarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Hva lærte du når du studerte administrasjon og organisasjonsvitenskap?

Stå-på-vilje, tålmodighet, kunnskap om samfunnsmessige og strukturelle endringer, hvordan ulike organisasjoner fungerer, samt hvordan samarbeid mellom ulike forvaltningsnivåer og organisasjoner fungerer i en tid hvor samhandling i økende grad blir vanligere.

Hva er ditt beste minne fra studietiden?

Kontorplass på Uni Rokkansenteret og daglig kontakt med ph.d-kandidater, forskere og administrativt personell der. Interessante samtaler med medstudenter, samt gode sosiale relasjoner.

Hvorfor bør nye søkere velge administrasjon og organisasjonsvitenskap?

Det er et interessant studium som også er svært anvendelig i jobbsammenheng. Jeg mener at man som admorger kan tilegne seg både generell samfunns-, administrasjons- og organisasjonsforståelse, samt konkretisert kunnskap om for eksempel samfunnsstrukturer, samfunnsutvikling, sosiale strukturer og organisasjoner.

Hadde du relevant arbeid, eller deltok du i relevante aktiviteter i studietiden?

Jeg ble tildelt et studentstipend for skriving av min masteroppgave i tilknytning til et forskningsprosjekt kalt Providing Integrated Health Care for Older People ved Uni Rokkansenteret. Jeg arbeidet som seminarleder for to seminargrupper – en med norske studenter og en med internasjonale studenter. Jeg var studentrepresentant for Samfunnsviterne.

Hva jobber du med i dag?

HR-konsulent på Sars Centre, UiB. 

Hva er det beste med jobben og hva er mest utfordrende?

Uvant å arbeide hver mandag til fredag fra 09:00-17:00, og ikke styre hverdagen sin selv. Uvant med mye ansvar og at andre er helt avhengig av arbeidet du gjør. Nyttig å se hvordan en organisasjon og administrasjonen i den fungerer i virkeligheten og ikke bare teoretisk. Deilig med struktur i hverdagen og fast lønn.

Har du noen råd til admorgere på vei ut i arbeidslivet?

Søk bredt, det viktigste er å skaffe seg arbeidserfaring, all erfaring er god erfaring. Det å arbeide er noe helt annet enn å studere, så prøv å skaffe en jobb der du kan arbeide en stund sammenhengende og skaffe så mye erfaring som mulig. Da vil du få et klarere bilde av hva du egentlig vil, hva du egentlig er flink til, og hva dine sterke og svake sider er, du vil dermed også bli mer attraktiv på arbeidsmarkedet.